För anställd

Om du har en visstids- eller timanställning i Sundsvalls eller Timrå kommun så har du möjlighet att kombinera Vård- och omsorgsutbildning med ditt arbete. Detta är en unik satsning under 2018 och du måste anmäla intresse till din chef senast 25 april 2018. Utbildningsstart 2 maj.

Förkunskapskrav är grundskola och du läser de delar som du saknar och har behov av i ditt arbete. Därför kommer utbildningslängden att variera från person till person.

 

Utbildningen är uppdelad i två delar

1: Grundläggande del som innehåller följande kurser:

 • Svenska 1 eller svenska 1 som andraspråk, 100 poäng
 • Psykologi, 50 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng + APL
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

2: Fördjupningskurser:

 • Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
 • Hemsjukvård 100 poäng
 • Palliativ vård 100 poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin