Vård- och omsorgsutbildning i samarbete med Socialtjänsten, Statsbidragsutbildning

Statsbidrag kommer att sökas under december månad som styr om utbildningen kommer att genomföras. 

Om du har en visstids- eller timanställning i Sundsvalls eller Timrå kommun så har du möjlighet att kombinera Vård- och omsorgsutbildning med ditt arbete. Detta är en unik satsning vi gjort i samarbete med Socialtjänsten under 2018 och mars månad 2019. Intresse anmäler du till din närmaste chef.

Förkunskapskrav är grundskola och du läser de delar som du saknar och har behov av i ditt arbete. Utbildningslängden är 1 år, dock varierar det från person till person utifrån dina tidigare studier och erfarenheter.

 

Utbildningen är uppdelad i två delar

1: Grundläggande del som innehåller följande kurser:

 • Svenska 1 eller svenska 1 som andraspråk, 100 poäng
 • Psykologi, 50 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng + APL
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

 

2: Fördjupningskurser:

 • Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
 • Hemsjukvård 100 poäng
 • Palliativ vård 100 poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin