Språkstöd

Få stöd i svenska språket under dina studier på Vård- och omsorgsutbildningen

Har du ett annat modersmål än svenska och har begränsade kunskaper att förstå svenska i tal och/ eller skrift? Då kan du få stöd i svenska språket samtidigt som du läser på utbildning Vård- och omsorgsutbildningen.

I början av utbildningen får du som elev träffa en lärare för att göra en kartläggning i dina svenska kunskaper. Utifrån dina behov kan du få språkstöd av mentor, handledare under dina arbetsförlagda studier (APL), språkstödjare, eller av speciallärare/ specialpedagog. Vid behov finns möjlighet till specialundervisning.

Det är av stor vikt att du använder svenskan i din vardag och inte bara i skolan.

 

Sidansvarig
Annette Gradin