Vård- och omsorgsutbildning, språk- och arbetsintegrerad

OBS! Ingen start januari 2020.

Få stöd i svenska språket under dina studier på Vård- och omsorgsutbildningen

Har du ett annat modersmål än svenska och har begränsade kunskaper att förstå svenska i tal och/ eller skrift? Då kan du få stöd i svenska språket samtidigt som du läser på utbildning Vård- och omsorgsutbildningen.

Med arbetsintegrerad utbildning betyder det att du har mer av arbetsplatsförlagd (APL) undervisning under hela utbildningen. Det innebär att du får träna på arbetsplatsen om det du läser om i utbildningen.

I början av utbildningen får du som elev träffa en lärare för att göra en kartläggning i dina svenska kunskaper. Utifrån dina behov kan du få språkstöd av mentor, handledare under dina arbetsförlagda studier (APL), språkstödjare, eller av speciallärare/ specialpedagog. Vid behov finns möjlighet till specialundervisning.

Det är av stor vikt att du använder svenskan i din vardag och inte bara i skolan.

 

Del 1: Programgemensamma kurser

Sva grundläggande, 700 poäng
Psykologi, 50 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
Psykiatri 1, 100 poäng
Specialpedagogik 1,100 poäng
Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Medicin 1, 150 poäng

Orienteringskurs medicin, studieteknik, arbetslivsorientering, yrkessvenska, APL

 

Del 2: Efter de programgemensamma kurserna ingår

– ett arbetsår med 75 procents tjänstgöring inom vård- och omsorg

– samt att du studerar 25 procent: Sva 1 50 poäng av 100 poäng och Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng

 

Del 3: Efter avslutat arbetsår väljer du ett av följande fördjupningspaket

 

Hemsjukvård, palliativ vård och demens

Hemsjukvård 100 poäng + APL
Palliativ vård 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100poäng + APL
Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Akutsjukvård och demens

Akutsjukvård 200 poäng + APLVård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng + APL
Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Psykiatri och specialpedagogik

Psykiatri 2, 200 poäng + APL
Specialpedagogik 2, 100 poäng + APL
Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
Gymnasiearbete, 100 poäng

 

 

– samt att du studerar 25 procent: Sva 1 50 poäng och Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin