Fördjupningspaket i Vård- och omsorgsutbildningen

Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen Sundsvall.

Har du gjort studieuppehåll och vill återuppta studierna eller vill söka enstaka fördjupningskurser efter avslutad utbildning?

Då kan du söka fördjupningspaket och välja mellan följande inriktningar:

  • Psykiatri/Specialpedagogik.
  • Akutsjukvård/Vård och omsorg vid demenssjukdom.
  • Hemsjukvård/Palliativ vård/Vård och omsorg vid demenssjukdom.

Observera! För att söka fördjupningspaket måste du vara klar med de programgemensamma kurserna.

Du läser tillsammans med den klassen som studerar fördjupningsdelen. Hela utbildningspaketet (4-5 delkurser) pågår under ett halvår med platsbunden undervisning, 2-3 dagar/vecka.

Elever som vill återuppta sina studier antas i mån av plats och det är tillgången av APL- platser inom varje ämnesområde som många gånger är styrande. Det kan också vara så att APL- perioden erbjuds vid ett senare tillfälle under halvåret. De elever som är under pågående utbildning har företrädesrätt enligt skollag/vuxenförordning.

 

Antagningsperioder

Följande veckor har vi antagningen öppen till Vård- och omsorgsutbildningarna.

  • Våren: Vecka 16-21
  • Hösten: Vecka 42-45

 

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. Läs mer om certifieringen på www.omsorgscollege.se

 

Ansökan görs i Utbildningskatalogen

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin