Läsa enbart fördjupningen

När du har fått betyg i de kurser som ingår i den grundläggande delen (del 1) så kan du söka till fördjupningen i Vård- och omsorgsutbildningen. Det gäller även om du läst hos oss tidigare och gjort studieuppehåll.

 

Externa sökande

– om du har betyg i de grundläggande kurserna sedan tidigare.

Har du gjort studieuppehåll och vill återuppta studierna eller vill söka enstaka fördjupningskurser efter avslutad utbildning? Då kan du söka direkt till fördjupningskurserna i din webbansökan. Men kom ihåg att för att bli antagen måste du ha betyg i de programgemensamma kurserna (del 1).

Externa elever antas i mån av plats och det är tillgången till APL- platser inom varje ämnesområde som många gånger är styrande. Det kan också vara så att APL- perioden erbjuds vid ett senare tillfälle under halvåret.

Sista ansökningsdag för externa sökande är 27 maj.

 

Interna sökande

– för dig som läser Vård- och omsorgsutbildningen hos oss nu

Du har förtur till en utbildningsplats eftersom du har en pågående utbildning.

Sista ansökningsdag för interna sökande är 13 maj.

Sidansvarig
Annette Gradin