Läsa enbart fördjupningen

Har du gjort studieuppehåll och vill återuppta studierna eller vill söka enstaka fördjupningskurser efter avslutad utbildning? Då kan du söka fördjupningskurser och välja mellan följande inriktningar:

  • Psykiatri/Specialpedagogik
    Psykiatri 2 (200 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Specialpedagogik 2 (100 poäng) med APL och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
  • Akutsjukvård/Vård och omsorg vid demenssjukdom
    Akutsjukvård (200 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
  • Hemsjukvård/Palliativ vård
    Hemsjukvård (100 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Palliativ vård (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).

 

Observera! För att söka en fördjupningskurs måste du vara klar med de programgemensamma kurserna.

Du läser tillsammans med den klassen som studerar fördjupningsdelen. Hela utbildningspaketet (4-5 delkurser) pågår under ett halvår med platsbunden undervisning, 2-3 dagar/vecka.

Elever som vill återuppta sina studier antas i mån av plats och det är tillgången av APL- platser inom varje ämnesområde som många gånger är styrande. Det kan också vara så att APL- perioden erbjuds vid ett senare tillfälle under halvåret. De elever som är under pågående utbildning har företrädesrätt enligt skollag/vuxenförordning.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. Läs mer om certifieringen på www.omsorgscollege.se

 

Ansökan görs i Utbildningskatalogen

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin