Reguljär

Reguljär, lärarledd utbildning i klassrum är för dig som saknar arbetslivserfarenhet eller som har arbetat inom vård- och omsorg i upp till två år. Du ingår i en studiegrupp som har platsbunden undervisning 3-4 dag/vecka. Resterande är egen studietid med handledning från din mentor. Du behöver ha tillgång till dator och internet då mycket av vår kommunikation sker genom vår lärplattform.

 

Utbildningen är uppdelad i två delar

1: Grundläggande del som innehåller kurser på 1150 gymnasiepoäng som alla läser. Här ingår även fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom äldreomsorg. Om du har 1,5-2 års erfarenhet från äldreomsorg finns möjlighet att validera denna APL.

2: Efter den grundläggande delen ansöker du till ett fördjupningspaket. Om du är klar med den första grundläggande delen är du behörig och blir antagen till det fördjupningspaket du väljer. Varje kurspaket är 500 poäng.

  • Psykiatri /Specialpedagogik. Kurser: Psykiatri 2 (200 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Specialpedagogik 2 (100 poäng) med APL och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
  • Akutsjukvård/Vård- och omsorg vid demenssjukdom. Kurser: Akutsjukvård (200 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
  • Hemsjukvård/Palliativ vård/Vård- och omsorg vid demenssjukdom. Kurser: Hemsjukvård (100 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Palliativ vård (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).

Läser du inte utbildningen nu – utan vill bara läsa fördjupningspaketet?

Då krävs det att du redan har betyg i de kurser som ingår i den grundläggande delen (del 1). Välj då ett fördjupningspaket för externa sökande i din ansökan. Du blir antagen i mån av plats och eventuellt kommer APL- perioden att erbjudas vid ett senare tillfälle. De interna sökande har företrädesrätt enligt skollag/vuxenförordning då de har en befintlig studieplan.

 

Individuell studieplanering

När utbildningen startar görs en kartläggning och eventuellt ett språktest. Efter det görs en individuell studieplan som hålls aktuell genom hela utbildningen. I studieplaneringen läggs studietiden upp, vanligtvis 60-80 veckor. Utbildningen har uppehåll under vissa sommarveckor.

 

Mer om APL – Arbetsplatsförlagd utbildning

Under APL följer du en handledare. Du följer handledarens arbetstider vilket kan innebära att du arbetar skift, dag, kväll och helg. God hygien är viktigt i arbetet med människor och du följer arbetsplatsens regler kring hygien och klädkoder. Ofta innebär det uppsatt hår och kortärmad tröja. Inom vård- och omsorg gäller alltid sekretess. Tillsammans med din handledare kommer du kommer att skriva på dokument som säkerställer att du arbetar inom ramen för sekretess.

Skolan ansvarar för att ordna en APL plats till dig i din hemkommun. Totalt görs 3 perioder med 4 veckors APL under hela utbildningen.

 

Ansökan gör du i Utbildningskatalogen

 

 

Sidansvarig
Annette Hultén