Validering

Validering passar dig som har minst två års yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg och vill få din erfarenhet dokumenterad.

 

validering

Individuell kartläggning avgör studietidens längd och innehåll

Under kartläggningen går vi tillsammans igenom dina kunskaper och erfarenheter. Därefter utformar vi ett individuellt studieupplägg så du kan läsa in de kunskaper som du saknar. Utbildningens längd och innehåll varierar beroende på dina tidigare erfarenheter. Utbildningens struktur gör det ofta möjligt att kombinera studier med arbete.

 

Studieupplägg

Du har skolförlagda studier, regelbundna träffar med din mentor och arbetsplatsförlagd validering och lärande.

 

Fördjupning

  • Psykiatri /Specialpedagogik. Kurser: Psykiatri 2 (200 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Specialpedagogik 2 (100 poäng) med APL och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
  • Akutsjukvård/Vård och omsorg vid demenssjukdom. Kurser: Akutsjukvård (200 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
  • Hemsjukvård/Palliativ vård. Kurser: Hemsjukvård (100 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Palliativ vård (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).

 

Mer om APL – Arbetsplatsförlagd utbildning

Under APL följer du en handledare. Du följer handledarens arbetstider vilket kan innebära att du arbetar skift, dag, kväll och helg. God hygien är viktigt i arbetet med människor och du följer arbetsplatsens regler kring hygien och klädkoder. Ofta innebär det uppsatt hår och kortärmad tröja. Inom vård- och omsorg gäller alltid sekretess. Tillsammans med din handledare kommer du kommer att skriva på dokument som säkerställer att du arbetar inom ramen för sekretess.

Skolan ansvarar för att ordna en APL plats till dig i din hemkommun.

 

Vill du göra en ansökan till utbildningen, fördjupningskurserna så gör du det i utbildningskatalogen.

Utbildningskatalogen

 

 

Sidansvarig
Katrine Svensson