Validering

Validering passar dig som har minst två års yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg och vill få din erfarenhet dokumenterad.

 

validering

Individuell kartläggning avgör studietidens längd och innehåll

Under kartläggningen går vi tillsammans igenom dina kunskaper och erfarenheter. Därefter utformar vi ett individuellt studieupplägg så du kan läsa in de kunskaper som du saknar. Utbildningens längd och innehåll varierar beroende på dina tidigare erfarenheter. Utbildningens struktur gör det ofta möjligt att kombinera studier med arbete.

 

Studieupplägg

Du har skolförlagda studier 1 gång/vecka och däremellan har du regelbundna träffar med din mentor, samt arbetsplatsförlagd validering och lärande. Ytterligare studiedag kan tillkomma, beroende på hur många ämnen du behöver läsa. Vanligt är att den här studieformen pågår under två terminer eller 10 månader om du studerar på heltid.

 

Fördjupning

 • Psykiatri /Specialpedagogik.
  Psykiatri 2 (200 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Specialpedagogik 2 (100 poäng) med APL och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
 • Akutsjukvård/Vård- och omsorg vid demenssjukdom.
  Akutsjukvård (200 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).
 • Hemsjukvård/Palliativ vård/Vård- och omsorg vid demenssjukdom.
  Hemsjukvård (100 poäng) med APL, Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 poäng) med APL, Vårdpedagogik och handledning (100 poäng), Palliativ vård (100 poäng) och Gymnasiearbete inom vård- och omsorgsprogrammet (100 poäng).

 

Antagningsperioder
Följande veckor har vi antagningen öppen till Vård- och omsorgsutbildningarna.

 • Våren: Vecka 16-21.
 • Hösten: Vecka 42-45.

 

 

Mer om APL – Arbetsplatsförlagd utbildning

Under APL följer du en handledare. Du följer handledarens arbetstider vilket kan innebära att du arbetar skift, dag, kväll och helg. God hygien är viktigt i arbetet med människor och du följer arbetsplatsens regler kring hygien och klädkoder. Ofta innebär det uppsatt hår och kortärmad tröja. Inom vård- och omsorg gäller alltid sekretess.

Skolan ansvarar för att ordna en APL plats till dig i din hemkommun.

 

Ansökan gör du i Utbildningskatalogen

 

 

Sidansvarig
Annette Hultén