Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande förbereder dig med den praktiska kunskap som du behöver i yrkeslivet

Alla elever inom vård- och omsorgsutbildning gör delar av utbildningen på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Syftet är att du som elev ska tillgodogöra dig yrkets praktiska delar.

Upplägg APL

Komvux ansvarar för att ordna en APL plats till dig. Under första halvåret på utbildningen tilldelas alla elever en APL placering inom äldreomsorgen. Under tredje halvåret gör du som elev dina APL studier inom den inriktningen som du själv har valt, Psykiatri/specialpedagogik eller Sjukvård/äldre/demens. Totalt gör ni elever 3 perioder á 4 veckor APL under utbildningen. Du får en plats i din hemkommun.

På arbetsplatsen

Under APL perioden följer du som elev en handledare. Du följer handledarens arbetstider vilket kan innebära att du arbetar skift, dag, kväll och helg. God hygien är viktigt i arbetet med människor. Du följer arbetsplatsens regler kring hygien och klädkoder. Ofta innebär det uppsatt hår och kortärmad tröja. Inom vård- och omsorg gäller alltid sekretess. Tillsammans med din handledare kommer du kommer att skriva på dokument som säkerställer att du arbetar inom ramen för sekretess.

 

 

 

 

Sidansvarig
Katrine Svensson