Prövning, självstudier med slutprov

För dig som på egen hand läser in en kurs

Prövning innebär att du visar dina kunskaper i kursens samtliga moment genom tester som utformats av skolan. Du behöver inte läsa kursen här på Komvux utan hämtar kunskapen via självstudier. När du tror att du har tillräckligt med kunskap i ämnet anmäler du dig till en prövning.

Prövningar kan se olika ut beroende på vilken kurs det gäller. De kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter och/eller praktiska redovisningar.

Resultatet på din prövning betygssätts mellan A till F. Ett betyg kan aldrig sänkas. Om du har ett betyg i kursen sedan tidigare som är högre än resultatet på din prövning, då är det fortfarande det högsta betyget som gäller.

Avgift vid prövning

Om du är elev inom kommunal vuxenutbildning och har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om du genomgår prövning efter validering tas ingen avgift ut. I övrigt tar skolan ut en avgift på 500 kronor för en prövning.

Sidansvarig
Katrine Svensson