Reguljär, lärarledd utbildning i klassrum

För dig som saknar arbetslivserfarenhet eller som har arbetat inom vård- och omsorg i upp till två år

Utbildningen är uppdelad i två delar:

1. Grundläggande del på 1050 gymnasiepoäng som alla läser.
2. Fördjupningskurs med två olika yrkesinriktningar;

  • Psykiatri/funktionsnedsättning eller
  • Sjukvård/äldre/demens.

Kurserna ligger på 500 respektive 600 gymnasiepoäng.

I slutet av den grundläggande delen söker du till en av fördjupningskurserna/yrkesutgångarna. Om du är klar med den första delen är du behörig och blir antagen.

Individuell studieplanering

När utbildningen startar görs en kartläggning och eventuellt ett språktest. Efter det görs en individuell studieplan som hålls aktuell genom hela utbildningen. I studieplaneringen läggs studietiden upp, vanligtvis 60-80 veckor.

Du ingår i en studiegrupp som har platsbunden undervisning 3-4 dagar i vecka. Resterande är egen studietid med handledning från din mentor. Du behöver ha tillgång till dator och internet då mycket av vår kommunikation sker genom vår lärplattform it´s learning.

Studier på arbetsplats

I den grundläggande delen ingår 4 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom äldreomsorgen. Det innebär att du gör delar av dina studier på en arbetsplats. Om du har 1,5-2 års erfarenhet från äldreomsorg finns möjlighet att validera bort denna APL. Mer information hittar du under Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Utbildningsstart är 1 gång per termin. Klicka på filen nedan för att söka utbildningen eller för att se om den är sökbar.

Vård- och omsorgsutbildning reguljär i Sundsvall

 

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Sidansvarig
Katrine Svensson