Barnspecialistundersköterska

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom barnsjukvård? Då är det här utbildningen för dig.

Barnsjukvården är komplex med alla kategorier av barnsjukdomar. Många barn är svårt sjuka och mycket höga krav ställs därför på undersköterskan.

En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.

I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Man kan förutse ett ökat behov av barn-och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor. 

Om utbildningen

200 yrkeshögskolepoäng, 1 år
Heltid på distans med 3 träffar i Sundsvall

Utbildningen sker på distans på heltid, med tre obligatoriska träffar i Sundsvall, vardera 1 vecka, samt avslutningsdagar. Resa och boende under dessa dagar ordnar du själv. Detsamma gäller under LIA på annan ort. Till störst del sker all kommunikation och undervisning via dator och internet.

Tre LIA-perioder ingår i utbildningen, sammanlagt 12 veckor. I första hand söks LIA-platsen på hemorten, men du kan även bli erbjuden den på annan ort. Arbetstiden under LIA kan bli både kvällar och helger, dock aldrig natt.

 

Kurser

Höstens kurser:
Barnets fysiska och psykosociala utveckling 20 poäng
LIA- Omhändertagande av det friska nyfödda barnet 15 poäng
Barn och ungdomars livsvillkor 20 poäng
Funktionsnedsättning hos barn och ungdomar 20 poäng

Vårens kurser:
Barn och ungdomssjukvård 40 poäng
LIA- Barn och ungdomssjukvård 20 poäng
Neonatologi 40 poäng
LIA- Neonatalvård 25 poäng

  

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

 • Vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyget Godkänd (E, 3 eller G) i följande kurser:
 • Valfri fördjupningsdel som ingår i utbildningen efter de programgemensamma ämnen, motsvarande 400-500 poäng (fördjupningsdelarna ser olika ut på olika skolor). Detta för att uppnå Vård- och omsorgscollege krav för diplom, minst 1500 poäng.
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Samhällskunskap 1a2, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • 2 års yrkeserfarenhet med ett minimum om 50 % tjänstgöring inom yrkesområdet.

 

Om du har frågor...

 • Annette Hultén

  Utbildningsledare för Barnspecialistundersköterska samt biträdande rektor intern yrkesutbildning
  annette.hulten@sundsvall.se
  070-189 89 36

 

 

 

 

Sidansvarig