Barnspecialistundersköterska

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom barnsjukvård? Då är det här utbildningen för dig.

Barnsjukvården är komplex med alla kategorier av barnsjukdomar. Många barn är svårt sjuka och mycket höga krav ställs därför på undersköterskan.

En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.

I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Man kan förutse ett ökat behov av barn-och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor. 

Om utbildningen

200 yrkeshögskolepoäng, 1 år
Heltid på distans med 3 träffar i Sundsvall

Utbildningen sker på distans på heltid, med tre obligatoriska träffar i Sundsvall, vardera 1 vecka, samt avslutningsdagar. Resa och boende under dessa dagar ordnar du själv. Detsamma gäller under LIA på annan ort. Till störst del sker all kommunikation och undervisning via dator och internet.

Tre LIA-perioder ingår i utbildningen, sammanlagt 12 veckor. I första hand söks LIA-platsen på hemorten, men du kan även bli erbjuden den på annan ort. Arbetstiden under LIA kan bli både kvällar och helger, dock aldrig natt.

Kurser

Höstens kurser:
Barnets fysiska och psykosociala utveckling 20 poäng
LIA- Omhändertagande av det friska nyfödda barnet 15 poäng
Barn och ungdomars livsvillkor 20 poäng
Funktionsnedsättning hos barn och ungdomar 20 poäng

Vårens kurser:
Barn och ungdomssjukvård 40 poäng
LIA- Barn och ungdomssjukvård 20 poäng
Neonatologi 40 poäng
LIA- Neonatalvård 25 poäng

Kursansvarig: Annette Hultén 

Förkunskaper

  1. Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller
  2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. eller
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (reell kompetens). Din behörighet kommer då att bedömas genom kartläggning.

Särskild behörighet

  • Vård- och omsorgsprogrammet med dess programgemensamma kurser eller motsvarande utbildning.
  • Sammanlagt 2 års yrkeserfarenhet med ett minimum om 50 % tjänstgöring inom yrkesområdet.

 

 

Kursansvarig

Sidansvarig
Anneli Jonsson