Frågor och svar om Barnspecialistundersköterska

 

Hur många år behöver jag ha arbetat som undersköterska och behöver jag ha arbetat inom barnsjukvård?

Du ska ha arbetat 2 år som undersköterska efter examen och du behöver inte ha erfarenhet från barnsjukvård för att vara behörig att söka.

Jag har inte betyg i alla ämnen från gymnasiet. Kan jag söka?

Ja, för att vara behörig till utbildningen behöver du ha godkända betyg i vård- och omsorgsämnen, samt betyg i svenska 1 eller motsvarande. Det innebär att om du inte har godkända betyg i enstaka ämnen som exempelvis matematik eller engelska uppfyller du betygskraven till utbildningen.

Jag har läst till undersköterska på en Vuxenutbildning. Kan jag söka?

Ja, har du läst till undersköterska på Vuxenutbildning, har godkänt betyg i svenska 1 eller motsvarande och minst 1500 gymnasiepoäng uppfyller du betygskraven till utbildningen.

Jag har en gammal undersköterskeutbildning från gymnasiet och läst två år. Kan jag söka utbildningen?

För att vara behörig behöver nu uppnå 1500 gymnasiepoäng och du ska ha läst svenska 1 eller motsvarande. Ta kontakt med en yrkes- och studievägledare för att se hur dina betyg motsvarar antagningskraven. Du kan också skicka in din ansökan, så kommer våra yrkes- och studievägledare att granska din behörighet under antagningsprocessen.

Jag har läst Barn- och fritidsutbildningen och vill läsa Barnspecialistundersköterskeutbildningen. Kan jag söka?

Nej, urvalskriterierna kräver att man som sökande har undersköterskeutbildningen med grundläggande kunskaper i medicin, sjukdomslära och omvårdnad. Dock kan du åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kompetens. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

Hur räknas meritvärdepoängen ut?

Meritvärdepoängen har tre delar som slutligen räknas ihop:

  1. Betyg omvandlas till poäng.
  2. Arbetsår upp till 5 år ger 0,1 poäng per månad, det vill säga max 6,0 poäng.
  3. Har du arbetat inom barn- och ungdomssjukvården minst 12 månader får du 1,0 meritvärdepoäng. Tjänstgöringsintyg krävs.

Hur många träffar är det i skolan?

Vi träffas tre veckor under ett år, måndag till fredag. Veckorna 35, 49 och 11. Träffarna är obligatoriska! Utbildningen avslutar med två avslutningsdagar under vecka 22, de är dock inte obligatoriska.

Hur mycket kan jag arbeta under studietiden?

Det här är en vanlig fråga! Utbildningens studietakt är heltidsstudier och det innebär 40 timmar per vecka. Hur mycket du kan arbeta beror alldeles på din studievana och studieteknik, men också hur livet ser ut för övrigt. Studierna kräver att du har möjlighet att genomföra individuella som gruppuppgifter under studietiden.

Hur många praktikperioder är det under utbildningen och kan jag genomföra det i min hemkommun?

Utbildningen innefattar tre LIA- perioder (lärande i arbete) inom följande verksamheter: BB/BVC, Barn- och ungdomssjukvård och Neonatalvård. I första hand sökes LIA- plats i din hemkommun, men du kan också bli erbjuden att genomföra din LIA- period i en annan kommun.

 

Sidansvarig
Annette Hultén