Behörighet, ansökan och antagning

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala och kravet är du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Det innebär att du måste ha:

  1. Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller
  2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (reell kompetens). Din behörighet kommer då att bedömas genom kartläggning.

När det gäller punkt 2 så har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola – se myndighetens föreskrift.

Särskild behörighet

Vissa utbildningar kan även ha krav på särskild behörighet. Särskild behörighet kan vara exempelvis yrkeserfarenhet eller betyg i en speciell kurs.

 

Urval sker med meritpoäng

Om vi får fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker ett urval genom meritpoäng. Du får meritpoäng på dina betyg och ibland arbetserfarenhet. Det är viktigt att du bifogar alla dokument som vi frågar efter när du gör din ansökan. Vi kan även erbjuda särskilt prov.

 

Uppfyller du inte alla krav för utbildningen?

Sänd in en ansökan med betyg och intyg så kan ledningsgruppen för utbildningen göra en bedömning om dina förkunskaper räcker för att kunna tillgodogöra dig utbildningen

 

Reell kompetens

En sökande som saknar den formella kompetensen kan uppfylla behörighetskraven genom att visa den har motsvarande kunskaper i förhållande till det specifika behörighetskravet. Din reella kompetens kan du ha inhämtat på olika sätt, till exempel i arbetslivet, föreningsliv eller på annat sätt. Du måste beskriva och intyga denna kompetens i din ansökan.

Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Om du åberopar reell kompetens så måste du fylla i och bifoga ett Kartläggningsformulär.

Kartläggningsformulär reell kompetens 2019

 

Frågor?

Om du har funderingar på dina betyg eller behörighetskrav så ska du ta kontakt med studie- och yrkesvägledare så snabbt som möjligt.

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin