Förbered dig för ansökan 2019!

Det är toksmart att börja i god tid – kolla redan nu om du är behörig inför nästa ansökningsomgång februari – maj 2019.

Du har rätt att läsa de kurser du saknar för att bli behörig. Har du frågor om din behörighet och dina betyg så ska du kontakta våra studievägledare

 

Barnspecialistundersköterska, 200 yh-p (Distans)

Särskilda förkunskapskrav (förutom gymnasieexamen, fullständigt slutbetyg eller motsvarande)

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Vård- och omsorgsprogrammet inkusive valfri fördjupningsdel som ingår i utbildningen efter de programgemensamma ämnen motsvarande 400-500 p (fördjupningsdelarna ser olika ut på olika skolor). Detta för att uppnå Vård- och omsorgscollege krav för diplom, minst 1500 poäng.
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p.

Yrkeserfarenhet:

 • 2 år. Den sökande ska ha arbetat två år (minimum 50% tjänstgöring under två års perioden) som undersköterska eller motsvarande, efter avslutad utbildning. Yrkesområden kan vara inom äldreomsorgen, funktionsnedsättningsområdet, akutsjukvården och psykiatrivården. Meritpoäng med 0,1 poäng/heltidsmånad inom yrkesområdet. Maximalt 6 poäng (5 år).

Läs mer


 

Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare, 400 yh-p

Särskilda förkunskapskrav (förutom gymnasieexamen, fullständigt slutbetyg eller motsvarande)

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Läs mer


 

Redovisningsekonom med lönekompetens, 425 yh-p

Särskilda förkunskapskrav (förutom gymnasieexamen, fullständigt slutbetyg eller motsvarande)

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Företagsekonomi 1, 100p
 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Läs mer


 

Specialistundersköterska inom akutsjukvård, 200 Yh-p (Distans)

Särskilda förkunskapskrav (förutom gymnasieexamen, fullständigt slutbetyg eller motsvarande)

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå med följande kurser:
  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykologi 1, 50p
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenhet:

 • Du ska ha arbetat två år (minst 50% tjänstgöring under tvåårsperioden) eller ett år (100% tjänstgöring under ettårsperioden) som undersköterska eller motsvarande, efter avslutad vård- och omsorgsutbildning. Yrkesområdet kan vara inom äldreomsorgen, funktionsnedsättningsområdet, akutsjukvården eller psykiatrivården.

Läs mer


 

Paralegal – Juridisk handläggare, 400 yh-p

Särskilda förkunskapskrav (förutom gymnasieexamen, fullständigt slutbetyg eller motsvarande)

Du måste ha lägst betyget Godkänd (G, E eller 3) i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 p
 • Matematik 2 (a, b eller c), 100 p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Samhällskunskap 1b

Läs mer


 

Säkerhetssamordnare, 400 yh-p (Distans)

Särskilda förkunskapskrav (förutom gymnasieexamen, fullständigt slutbetyg eller motsvarande)

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 p
 • Matematik 2, 100 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

Yrkeserfarenhet:

 • 2 år på heltid (100%). Minst 2 års yrkeserfarenhet från säkerhetsområdet eller på annat sätt förvärvade kunskaper som motsvarar detta.

Läs mer


 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin