Lärande i arbete (LIA)

När dina kunskaper ska omsättas till verklighet.

När du söker LIA

Att söka LIA-plats är som att söka jobb. Tänk på att vara väl förberedd och om du känner dig osäker så be din utbildningsledare om tips. Om du läser på distans så kan du genomföra din LIA på din hemort.

Ute på LIA

Du kommer att ha med dig olika uppgifter som du ska utföra eller lösa på din arbetsplats och din handledare kommer att stödja dig. Handledaren kommer att skapa möjligheter för dig så du får testa din teoretiska kunskaper så mycket som möjligt. Handledare får information och en kortare handledarutbildning av skolan. Under din LIA-period har du din största chans att visa vad kan och vad du kan tillföra arbetsplatsen. Glöm inte att fråga mycket och var nyfiken.

Du är  försäkrad under hela LIA-perioden, precis på samma sätt om som du var i skolan. Alltså, till och från skolan, och under skoltid.

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin