Våra ledningsgrupper

Varje yrkeshögskoleutbildning har en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av representanter från branschen, studerande och utbildningsansvarig. Ledningsgrupp har en jätteviktig resurs inom yrkeshögskolan med stort inflytande, delaktighet och medverkan. De är vår starkaste framgångsfaktor.

Det är ledningsgruppen som fastställer kursplaner, ser till så utbildningen genomförs enligt lagen om yrkeshögskola och fattar beslut om antagning av de sökande. Vi är omåttligt stolta över våra ledningsgrupper!

Sidansvarig
Annette Gradin