Ledningsgrupp Barnspecialistundersköterska

Annette Hultén, Utbildningsledare, Yrkeshögskolan Mitt.
Agneta Lindgren, Rektor, Yrkeshögskolan Mitt.
Anna Nordlander, Studeranderepresentant.
Anna Sjölén, HR Landstinget Västernorrland.
Karin Åström, Barnkliniken avd 45, Landstinget Västernorrland.
Lena Nylander, Barnkliniken avdelningschef avd 45.
Maria Johansson Grönblad, Barnkliniken avd 44, Landstinget Västernorrland.
Anne Thelander, Barn och ungdomskliniken, Landstinget Västernorrland.
Anna Wänman, Barns och ungdomscentrum, Landstinget Västerbotten.
Marita Lindh, Barns och ungdomscentrum, Landstinget Västerbotten.
Nina Andersson, Kvinnokliniken, Landstinget Västernorrland.
Anita Westin, Kvinnokliniken, Landstinget Västernorrland.

Sidansvarig
Anneli Jonsson