Ledningsgrupp Barnspecialistundersköterska

Ledningsgruppen har en viktig roll i utbildningens utformande, innehåll och utveckling. Det är deras medverkan som säkerställer att utbildningen lever upp till de krav som arbetslivet och arbetsgivare har. Ledningsgruppen är aktiv hela vägen, från start till slutet av din utbildning. I ledningsgruppen finns även studeranderepresentant med.

Ledningsgruppen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Barn- och ungdomssjukvården är ett kvinnodominerat yrke och ledningsgruppen anser att fler män behöver söka sig till välfärdsyrken för att klara sin framtida kompetensförsörjning.

 

Ledningsgrupp

Region Västernorrland: Representanter från Barn- och ungdomskliniken, Kvinnokliniken, HR och Kommunal.

Utbildningen: Två Studeranderepresentanter, utbildningsledare, Annette Hultén och Agneta Söderlund, Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

 

Referensgrupp

Region Västernorrland: Representant från Barn- och ungdomskliniken i Örnsköldsvik.

Region Västerbotten: Representant från Barn- och ungdomskliniken.

Region Gävleborg: Representanter från Barn- och ungdomskliniken.

Sidansvarig
Annette Gradin