Ledningsgrupp Barnspecialistundersköterska

Ledningsgruppen innefattar totalt 17 deltagare från olika yrkeskategorier.

Arbetslivet:

  • Region Västernorrland har representanter från Barn- och ungdomskliniken i Sundsvall och Örnsköldsvik, Kvinnokliniken, HR och Kommunal.
  • Region Gävleborg har representanter från Barn- och ungdomskliniken.
  • Region Västerbotten har representanter från Barn- och ungdomskliniken.

 

Utbildningen:

  • Två studeranderepresentanter.
  • Annette Hultén, Utbildningsledare, Yrkeshögskolan Mitt.
  • Agneta Lindgren, Verksamhetschef, Yrkeshögskolan Mitt.
Sidansvarig
Annette Gradin