Ledningsgrupp Säkerhetssamordnare

Agneta Lindberg, Utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt
Agneta Lindgren, Rektor Yrkeshögskolan Mitt
Carina Eriksson, AkzoNobel
Pär Lindmark, BAE System
Göran Fogelström, Civilförsvarsförbundet
Per-Erik Johansson, Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitet
Roland Telin, FMTIS – Försvarsmaktens telekommunikations- och
informationssystem
Andreas Roos, Försäkringskassan
Hans Andersson, Göteborgs Stad/Östra Göteborg
Karin Lundberg, Kriminalvården
Björn Kinert, Kustbevakningen
Torbjörn Westman, Länsstyrelsen Västernorrland
Daniel Edström, Migrationsverket
Pär Lindmark, NSD – Näringslivets Säkerhetsdelegation (region Norr)
Josef Wiklund, Polisregion Nord
Mats Jonsson, Region Västernorrland
Sven Backman, SCA
Lotta Fernsröm, SOS Alarm
Hans Brännlund, SPV – Statens tjänstepensionsverk
Frank Olofsson, Sundsvall Timrå Airport
Anders Vikdahl, Telia Company
Even Haugsand, Teracom
Maria Lindkvist Dädeby, Trafikverket
Sven Eriksson, Tullverket
Staffan Nordensson, Unimedic (läkemedelsföretag)
Joakim Norum, Vattenfall

 

 

Sidansvarig
Agneta Lindgren