Ledningsgrupp Specialistundersköterska inom akutsjukvård

Barbro Hasselgärde, Utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt
Agneta Söderlund, Rektor Yrkeshögskolan Mitt
Anders Setterqvist, Operation och intensivvård Region Västernorrland
Therese Drewsen, HR.chef Region Västernorrland
Maria Hellman, Enhetschef för Lungmottagning och somatiska behandlingsenheten Region Västernorrland
Per Bergman, Enhetschef Akutmottagningen Region Västernorrland
Daniel Binsell, Enhetschef Kirurgisk akutvård avd. KAVA Region Västernorrland
Malin Karlsson, Enhetschef Kardiologen Region Västernorrland
Mikael Åsén, Enhetschef Intensivvårdsavdelningen Region Västernorrland
Liza Håkansson, Enhetschef Akutmottagning Ö-viks sjukhus Region Västernorrland

 

 

Sidansvarig
Agneta Lindgren