Ledningsgrupp Vårdadministratör

Ledningsgrupp Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare

Helena Westerlund, Utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt.
Agneta Söderlund, Rektor, Sundsvalls Kommun.
Ann-Sofie Erixon, Mittuniversitetet.
Åsa Mattsson-Rumm, Landstinget Västernorrland.
Anna-Lena Pedersén, Landstinget Västernorrland.
Ann-Christin Sörlin, Landstinget Västernorrland.
Ylva Byström, Landstinget Västernorrland.
Åsa Andersson, Landstinget Västernorrland.
Margitta Källman, Landstinget Västernorrland .
Lena Calissendorff, Landstinget Västernorrland
Mattias Söderberg, studeranderepresentant (ordinarie)
Anette Hammarström, Studeranderepresentant (suppleant)

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin