Om behörighet, ansökan och antagning

Behörighet

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala och kravet är du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Det innebär att du måste ha:Behörigheter

  1. Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller
  2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (reell kompetens). Din behörighet kommer då att bedömas genom kartläggning.

När det gäller punkt 2 så har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola ? se myndighetens föreskrift.

Särskild behörighet

Vissa utbildningar kan även ha krav på särskild behörighet. Särskild behörighet kan vara exempelvis yrkeserfarenhet eller betyg i en speciell kurs.

Meritpoäng

Om vi får fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker ett urval genom meritpoäng. Du får meritpoäng på dina betyg och din arbetserfarenhet. Det är viktigt att du bifogar de arbetsgivarintyg och betyg som du vill tillgodoräkna dig.

Reell kompetens

Om du åberopar reell kompetens så måste du fylla i och bifoga ett Kompetenskartläggningsformulär.

Kompetenskartlaggningsformular_for_studerande 2017

Ansökan och antagning

Vi använder webbansökan via Yh-antagning.se till våra utbildningar. Där laddar du upp betyg och intyg som vi behöver för att bedöma din behörighet. Det är du som ansvarar för att din ansökan är komplett.

Om dina betyg och intyg inte är digitaliserade (som filer) så kan du även fotografera dem och ladda upp dem som bilder. Kontrollera så bilden är läsbar och tydlig.

 

Antagningsprocessen

Steg 1: Ansökan- och behörighetskontroll

Nu  gallrar vi bort ej fullständiga ansökningar och kontrollerar att du uppfyller behörighetskraven för den/de utbildningar du sökt. Om du åberopat reell kompetens så görs en kompetenskartläggning.

Steg 2: Urval och meritpoäng

Om vi får fler behöriga sökande än antalet studieplatser så sker ett urval med hjälp av meritpoäng. Meritpoäng beräknas på dina betyg och ett särskilt prov i ämnena Svenska, Engelska och Matematik (se respektive utbildning).

3. Antagning

Nu sammanställs en lista med samtliga sökande och dess behörighet, rangordnade utifrån sammanlagda meritvärden (betyg och särskilt prov). Listan utgör beslutsunderlaget och skall godkännas av respektive utbildnings ledningsgrupp.

4. Antagningsbesked

Du får ditt antagningsbesked via yh-antagning.se och en notifikation via e-post. Om du blir erbjuden en utbildningsplats så måste du tacka ja för att behålla den. Du måste tacka ja på ditt antagningsbesked för att behålla din studieplats. När någon tackar nej eller uteblir med svar så erbjuds automatiskt nästa person på reservlistan en utbildningsplats.

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin