Paralegal

Är du en problemlösare och tycker lagar och regler är intressant? Då är Paralegalutbildningen något för dig!

Har du ett intresse för det svenska rättssystemet, lagar och avtal? Har du en god kommunikativ förmåga i tal och skrift? Då ska du titta närmre på den tvååriga utbildningen till Paralegal/Juridisk handläggare!

Paralegal är en relativt ny och okänd yrkesgrupp men intresset är stort hos många arbetsgivare. Utbildningen bygger på behovet av en bred baskompetens inom juridik, ekonomi och offentlig förvaltning i kombination med praktisk erfarenhet.

Efter utbildningen kan du arbeta bland annat som paralegal, registrator, domstolshandläggare, tillståndshandläggare eller annan typ av kvalificerad handläggare. Stora pensionsavgångar inom området förväntas genera många jobb framöver. Du får ett brett arbetsområde med goda jobbchanser.


”Behovet av paralegalkompetens är stort och kommer att öka inom myndigheter, domstolar och privata aktörer. Detta är en utbildning helt rätt i tiden.” Peter Källenfors, tidigare chefsjurist Bolagsverket och f.d. ordförande i utbildningens ledningsgrupp.


”Jag arbetar som Paralegal på Hudiksvalls Tingsrätt. Det är ett spännande jobb där ingen dag är den andra lik.” Fredrik, f.d. studerande Paralegalutbildningen.


 

Om utbildningen

400 yrkeshögskolepoäng, 2 år
Platsbunden på heltid i Sundsvall

Utbildningsinformationen som Pdf

 

Ledningsgrupp – koppling mellan utbildning och arbetsliv

Ledningsgruppen har en väldigt viktig roll i utbildningens utformande, innehåll och utveckling. Det är deras medverkan som säkerställer att utbildningen lever upp till de krav som arbetslivet och arbetsgivare har. Ledningsgruppen är aktiv hela vägen, från start till slutet av din utbildning. I ledningsgruppen finns även studeranderepresentant med.

Här hittar du alla ledningsgrupper

 

Kurser

Ekonomi 50 poäng
Examensarbete 25 poäng
Juridik 1 50 poäng
Juridik 2 50 poäng
Juridisk svenska 20 poäng
Kommunikation/informationsteknik/It-verktyg 25 poäng
Legal English 10 poäng
Lia 1 50 poäng
Lia 2 50 poäng
Offentlig rätt 50 poäng
Projektledning 20 poäng

Klicka för kursbeskrivningar (pdf)

 


”Väl ute på praktiken så insåg jag hur pass mycket jag faktiskt lärt mig under utbildningen, vilket är himla roligt!” Elin Ahlberg, Sundsvall.


 

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Du måste ha lägst betyget Godkänd (G, E eller 3) i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Engelska 6, 100 p
  • Matematik 2 (a, b eller c), 100 p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
  • Samhällskunskap 1b

 

Urval

Samtliga behöriga sökande kommer erbjudas att göra ett särskilt prov i Svenska, Matematik och Engelska. Det särskilda provet är frivilligt men kan ge totalt 18 poäng som läggs till betygsmeritvärderingen som kan ge max 20 poäng. Dessa poäng används om det blir konkurrens om platserna och vi måste göra ett urval.

 

Utbildningsledare

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin