Paralegal

Är du en problemlösare och tycker lagar och regler är intressant? Då är Paralegalutbildningen något för dig!

Har du ett intresse för det svenska rättssystemet, lagar och avtal? Har du en god kommunikativ förmåga i tal och skrift? Då ska du titta närmre på den tvååriga utbildningen till Paralegal/Juridisk handläggare!

Paralegal är en relativt ny och okänd yrkesgrupp men intresset är stort hos många arbetsgivare. Utbildningen bygger på behovet av en bred baskompetens inom juridik, ekonomi och offentlig förvaltning i kombination med praktisk erfarenhet.

Efter utbildningen kan du arbeta bland annat som paralegal, registrator, domstolshandläggare, tillståndshandläggare eller annan typ av kvalificerad handläggare. Stora pensionsavgångar inom området förväntas genera många jobb framöver. Du får ett brett arbetsområde med goda jobbchanser.


”Behovet av paralegalkompetens är stort och kommer att öka inom myndigheter, domstolar och privata aktörer. Detta är en utbildning helt rätt i tiden.” Peter Källenfors, tidigare chefsjurist Bolagsverket och f.d. ordförande i utbildningens ledningsgrupp.


”Jag arbetar som Paralegal på Hudiksvalls Tingsrätt. Det är ett spännande jobb där ingen dag är den andra lik.” Fredrik, f.d. studerande Paralegalutbildningen.


 

Om utbildningen

400 yrkeshögskolepoäng, 2 år
Heltid i Sundsvall

 

Kurser

Ekonomi 50 poäng
Examensarbete 25 poäng
Juridik 1 50 poäng
Juridik 2 50 poäng
Juridisk svenska 10 poäng
Kommunikation/informationsteknik/It-verktyg 30 poäng
Legal English 10 poäng
Lia 1 50 poäng
Lia 2 50 poäng
Offentlig rätt 50 poäng
Projektledning 25 poäng

 


”Väl ute på praktiken så insåg jag hur pass mycket jag faktiskt lärt mig under utbildningen, vilket är himla roligt!” Elin Ahlberg, Sundsvall.


 

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Du måste ha lägst betyget Godkänd (G, E eller 3) i följande kurser:

  • Engelska B/6 eller motsvarande.
  • Matematik B/2a-c eller motsvarande.
  • Samhällskunskap A/1b eller motsvarande.
  • Svenska B/2 eller motsvarande.

Samtliga behöriga sökande kommer erbjudas att göra ett särskilt prov i Svenska, Matematik och Engelska.

 

Om du har frågor...

 

 

 

 

Sidansvarig