Rådgivare, handläggare inom bank, pension, försäkring

Brinner du för rådgivning och service?

Just finns ingen utbildningsstart att söka.

I denna utbildning får du kunskaper inom flera områden; sakförsäkring, liv- och pensionsförsäkring, bankkunskap och värdepapper, CRM-kommunikation och service samt juridik för att nämna några kurser. De teoretiska kunskaperna ska matcha de krav som ställs på dem som ska arbeta inom kundnära yrken såsom skadereglerare, försäkringstjänsteman, utredare, handläggare och allmän kundrådgivare på bank.

I de yrken utbildningen leder till behöver du ha en hög servicefaktor, vara noggrann, analytisk och lösningsorienterad. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket både skriftligt och muntligt då en stor del av arbetsuppgifterna är telefonkommunikation med kund och hantering av e-post.

Sundsvall utgör ett växande nav av företag inom bank, försäkring, pension och försäkringsförmedling och spås fortsätta växa de närmaste åren vilket gör att efterfrågan på kompetent personal behövs.

Omfattning

300 yh-poäng 1,5 år. Heltid i Sundsvall

Förkunskaper

  1. Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller
  2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (reell kompetens). Din behörighet kommer då att bedömas genom kartläggning.

Särskild behörighet

  • Lägst betyg i G/E i Engelska 6/B eller motsvarande.
  • Lägst betyg G/E i Matematik 2b-c/B eller motsvarande.
  • Lägst betyg i G/E i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande.
  • Lägst betyg G/E i Samhällskunskap 1b/A eller motsvarande.

Kurser

Bankkunskap och värdepapper 30 poäng
CRM, kommunikation och service 35 poäng
Examensarbete 25 poäng
Företagsekonomi 30 poäng
Juridik 30 poäng
LIA 1 35 poäng
LIA 2 40 poäng
Liv/pension 35 poäng
Omvärldsbevakning och projektledning 20 poäng
Sakförsäkring 20 poäng

Sidansvarig
Anneli Jonsson