Redovisningsekonom med lönekompetens

Är du en problemlösare med fallenhet för siffror? Är du intresserad av ekonomi och vill arbeta som redovisningsekonom?

 

Under utbildningen får du lära dig att på ett affärsmässigt sätt möta kunder och arbeta med löpande redovisningsarbete, bokslut, årsredovisningar, deklaration, kundfakturering, betalningar, löneservice, skatte- och företagsekonomisk rådgivning samt ekonomisk planering. 

Idag finns en stor efterfrågan på kvalificerade redovisningsekonomer med både teoretiska och praktiska färdigheter.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, revisionsmedarbetare, ekonomiassistent, ekonomiansvarig och controller på redovisningsbyråer, revisionsbyråer, ekonomiavdelningar på större eller mindre företag eller som egen företagare i branschen.

 

 


”Utbildning för en karriär som redovisningsekonom.” Lizze-Lott Bergman, Deloitte AB.

”En bred utbildning som ger både teoretisk och praktisk erfarenhet.” Oscar Sjödin, fd student.

 


 

Om utbildningen

425 yh-poäng, 2 år
Platsbunden på heltid i Sundsvall

 

Ledningsgrupp – koppling mellan utbildning och arbetsliv

Ledningsgruppen har en väldigt viktig roll i utbildningens utformande, innehåll och utveckling. Det är deras medverkan som säkerställer att utbildningen lever upp till de krav som arbetslivet och arbetsgivare har. Ledningsgruppen är aktiv hela vägen, från start till slutet av din utbildning. I ledningsgruppen finns även studeranderepresentant med.

Här hittar du alla ledningsgrupper

 

Kurser

Beskattning 50 poäng
Ekonomistyrning 50 poäng
Examensarbete 25 poäng
Digitalisering, IT-Excel 15 poäng
Handelsrätt 50 poäng
Lia 1 50 poäng
Lia 2 50 poäng
Löneadministration 25 poäng
Marknadsföring 30 poäng
Projektarbete 20 poäng
Redovisning 60 poäng

 

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Engelska 6, 100 p
  • Matematik 2 (a, b eller c), 100 p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

 

Urval

Samtliga behöriga sökande kommer erbjudas att göra ett särskilt prov i Svenska, Matematik och Engelska. Det särskilda provet är frivilligt men kan ge totalt 18 poäng som läggs till betygsmeritvärderingen som kan ge max 20 poäng. Dessa poäng används om det blir konkurrens om platserna och vi måste göra ett urval.

 

Utbildningsledare

 

 

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin