Redovisningsekonom med lönekompetens

Är du en problemlösare med fallenhet för siffror? Är du intresserad av ekonomi och vill arbeta som redovisningsekonom?

Under utbildningen får du lära dig att på ett affärsmässigt sätt möta kunder och arbeta med löpande redovisningsarbete, bokslut, årsredovisningar, deklaration, kundfakturering, betalningar, löneservice, skatte- och företagsekonomisk rådgivning samt ekonomisk planering.

Idag finns en stor efterfrågan på kvalificerade redovisningsekonomer med både teoretiska och praktiska färdigheter.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, revisionsmedarbetare, ekonomiassistent, ekonomiansvarig och controller på redovisningsbyråer, revisionsbyråer, ekonomiavdelningar på större eller mindre företag eller som egen företagare i branschen.

 

Kurser

Beskattning 50 poäng
Ekonomistyrning 50 poäng
Examensarbete 25 poäng
Excel och IT-kunskap 10 poäng
Handelsrätt 50 poäng
Lia 1 50 poäng
Lia 2 50 poäng
Löneadministration 25 poäng
Marknadsföring 30 poäng
Projektarbete 25 poäng
Redovisning 60 poäng

 

 


”Utbildning för en karriär som redovisningsekonom.” Lizze-Lott Bergman, Deloitte AB.


”En bred utbildning som ger både teoretisk och praktisk erfarenhet.” Oscar Sjödin, fd student.


 

Omfattning

425 yh-poäng, 2 år
Heltid i Sundsvall

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Du måste ha lägst betyget Godkänd (G, E eller 3) i följande kurser:

  • Matematik B/2a-c eller motsvarande.
  • Svenska B/2 eller Svenska som andraspråk 2/B, eller motsvarande.
  • Företagsekonomi A och B/FE 1 eller motsvarande.
  • Engelska B/6 eller motsvarande.

 

Om du har frågor...

 

 

 

 

Sidansvarig