Säkerhetssamordnare

Har du erfarenhet från någon blåljusenhet, kriminalvården, väktarbranschen, försvarsmakten eller har jobbat med säkerhetsfrågor på annat sätt och vill ta steget vidare till en mer avancerad yrkesroll nu? Då är det här utbildningen för dig.

Kraven på framtidens beredskaps- och säkerhetssamordnare är höga eftersom området säkerhet spänner över så många yrkesdiscipliner och ständigt står under utveckling. Att förutse risker och att ständigt arbeta med utveckling av en organisations säkerhetsmedvetande är centralt oavsett om arbetsplatsen finns hos det privata näringslivet eller hos den offentliga sektorn inom stat, länsstyrelse eller kommun.

Dagens utveckling mot nya risker, ett mer komplext samhälle, många nya lagar, krav på robusthet och hållbarhet kräver en betydligt högre kompetens än tidigare av de personer som arbetar med säkerhet.

Säkerhet handlar inte bara om tekniska säkerhetssystem och bevakning. Säkerhet är så mycket större, det handlar om att analysera och förstå vad som är skyddsvärt, att få medarbetare delaktiga, att informera, utbilda, förändra medvetandet och beteendet. Därför behövs fler välutbildade människor som förstår hela förloppet.

 


 

Om utbildningen

290 yrkeshögskolepoäng, 2 år
Studietakt 75% med 15 x 3 dagars träffar i Sundsvall

Utbildningen sker på distans, med obligatoriska träffar i Sundsvall var 5:e-6:e vecka under sammanhållna tre dagar. Resa och boende under dessa dagar ordnar du själv.

 

Ledningsgrupp – koppling mellan utbildning och arbetsliv

Ledningsgruppen har en väldigt viktig roll i utbildningens utformande, innehåll och utveckling. Det är deras medverkan som säkerställer att utbildningen lever upp till de krav som arbetslivet och arbetsgivare har. Ledningsgruppen är aktiv hela vägen, från start till slutet av din utbildning. I ledningsgruppen finns även studeranderepresentant med.

Här hittar du alla ledningsgrupper

 

Kurser

Arbetsmiljösäkerhet 25 poäng
Brandskydd 20 poäng
CBRNE 25 poäng
Examensarbete 15 poäng
Informationssäkerhet 30 poäng
Krishantering 30 poäng
Organisationspsykologi och ledarskap 20 poäng
Riskhantering 40 poäng
Samhällets trygghetssystem 30 poäng
Stabsmetodik 15 poäng
Tekniskt skydd 20 poäng
Utredningsmetodik 20 poäng

 


 

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Engelska 6, 100 p
  • Matematik 2, 100 p
  • Samhällskunskap 2, 100 p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

Yrkeserfarenhet:

  • 2 år på heltid (100%). Minst 2 års yrkeserfarenhet från säkerhetsområdet eller på annat sätt förvärvade kunskaper som motsvarar detta.

 

Urval

Samtliga behöriga sökande kommer erbjudas att göra ett särskilt prov i Svenska, Matematik och Engelska. Det särskilda provet är frivilligt men kan ge totalt 18 poäng som läggs till betygsmeritvärderingen som kan ge max 20 poäng. Dessa poäng används om det blir konkurrens om platserna och vi måste göra ett urval.

 

Utbildningsledare

Sidansvarig
Annette Gradin