Kurs: Kommunikation, vårdpedagogik och handledning

Inom yrkeshögskolan kan vi erbjuda enstaka kurser som ingår i en utbildning. Denna kurs ingår som en del av utbildningen Specialistundersköterska inom akutsjukvård.

 

Kursens upplägg

5 veckor, heltid. Distans.

Den första veckan har du ”innestudier” på skolan måndag, tisdag och onsdag (13-15 januari). Därefter läses kursen som distans. Du kommunicerar med lärare och lämnar in uppgifter via vår lärportal.

Läs mer om skolan.

 

Kursens syfte och mål

 • Ge specialiserade kunskaper om kommunikationsteorier, pedagogiska modeller och handledningsstrategier.
 • Utveckla den studerandes kunskaper att leda reflektionsgrupper.
 • Ge specialiserade kunskaper om kommunikation både skriftligt och muntligt.
 • Ge specialiserade kunskaper i användandet av metoder som är vanligt förekommande t.ex. SBAR och Triage.
 • Ge kunskaper om hur information ges till olika patienter/närstående gällande ålder, kön, etnicitet samt intern information på arbetsplats.
 • Utveckla förmågan att vägleda patienter, medarbetare och nyanställd personal.
 • Ge specialiserade kunskaper om handledning både av patienter och även kollegial handledning i komplexa vård- och omvårdnadssituationer.
 • Ge kunskaper i att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt och ge kunskap om hur vård- och omvårdnadsarbetet kan stärka den enskildes känsla av sammanhang, begriplighet och meningsfullhet.
 • Ge specialiserade kunskaper om lagstiftning och föreskrifter.
 • Specialiserade kunskaper om bemötande i svåra komplexa vårdsituationer.

 

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå med följande kurser:
  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykologi 1, 50p
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenhet:

 • Du ska ha arbetat två år (minst 50% tjänstgöring under tvåårsperioden) eller ett år (100% tjänstgöring under ettårsperioden) som undersköterska eller motsvarande, efter avslutad vård- och omsorgsutbildning. Yrkesområdet kan vara inom äldreomsorgen, funktionsnedsättningsområdet, akutsjukvården eller psykiatrivården.

 

 

Sidansvarig
Annette Gradin