Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare

Är du intresserad av sjukvård, IT och administrativt arbete och är noggrann, service-och utvecklingsinriktad?

Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en stimulerande och spännande yrkesroll där du kommer att arbeta nära respektive vårdteam och vara delaktig i en stor del av planerings och utredningsarbete.

Du kommer, förutom arbetet med medicinsk dokumentation, att kunna arbeta med ekonomihantering, medverka- och leda projekt, eller ha befattning som samordnare eller chef.

Du kan arbeta inom offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag som exempelvis vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller hälso- och sjukvårdsadministratör.

 


”Just bredden i utbildningen är styrkan. Det är en varierande, utvecklande och spännande utbildning. Vår yrkesroll är eftertraktad på arbetsmarknaden”. Mattias Söderberg f.d studerande i Sundsvall.


”Det är mycket jag gillar med utbildningen men det främsta är att ledningsgruppen består av folk från näringslivet, vilket gör att de vet vad som efterfrågas och vi får en bred utbildning som är väldigt gångbar på arbetsmarknaden. Ett plus i kanten är att en del av utbildningen är självstudier så man kan lägga upp sitt pluggande som man vill.” Therese Ivarsson f.d. studerande i Sundsvall.


 

Om utbildningen

400 yrkeshögskolepoäng, 2 år
Platsbunden på heltid i Sundsvall

Utbildningsinformationen som Pdf

 

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik. Under totalt en termin är utbildningen förlagd till arbetsplatser samt under ytterligare en kurs motsvarande en halv termin tränas den medicinska dokumentation och sjukvårdens olika IT-system i laborativ IT-miljö. Under praktikperioderna (LIA) har varje studerande handledare från verksamheten. LIA-platser kommer att finnas på olika orter i Västernorrlands län.

En del av utbildningen kommer att bedrivas på engelska.

Efter utbildningen har du skaffat dig kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd med goda IT-kunskaper inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete.

Ledningsgrupp – koppling mellan utbildning och arbetsliv

Ledningsgruppen har en väldigt viktig roll i utbildningens utformande, innehåll och utveckling. Det är deras medverkan som säkerställer att utbildningen lever upp till de krav som arbetslivet och arbetsgivare har. Ledningsgruppen är aktiv hela vägen, från start till slutet av din utbildning. I ledningsgruppen finns även studeranderepresentant med.

Här hittar du alla ledningsgrupper

 

Kurser

Anatomi, hälsa och sjukdom samt ergonomi 50 poäng
Arbetspsykologi och arbetsmiljö 20 poäng
Ekonomi och statistik 20 poäng
Examensarbete 20 poäng
Hälso- och sjukvårdsjuridik 30 poäng
Kommunikativ svenska 15 poäng
Kultur, etik och genus 20 poäng
LIA 1 Hälso-och sjukvårdsorganisation 25 poäng
LIA 2 Yrkesanpassad dokumentation 35 poäng
LIA 3 Vårdadministration och verksamhetsutveckling 40 poäng
Medicinsk dokumentation, yrkesanpassad datakunskap-säkerhet 40 poäng
Medicinsk engelska 15 poäng
Medicinsk terminologi 35 poäng
Organisation och arbetsliv 15 poäng
Sjukdomsklassificering 20 poäng

Klicka för kursbeskrivningar (pdf)

 


 

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Engelska 6, 100 p
  • Matematik 1, 100 p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

 

Urval

Samtliga behöriga sökande kommer erbjudas att göra ett särskilt prov i Svenska, Matematik och Engelska. Det särskilda provet är frivilligt men kan ge totalt 18 poäng som läggs till betygsmeritvärderingen som kan ge max 20 poäng. Dessa poäng används om det blir konkurrens om platserna och vi måste göra ett urval.

 

Utbildningsledare

Sidansvarig
Annette Gradin