Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare

Är du intresserad av sjukvård, IT och administrativt arbete och är noggrann, service-och utvecklingsinriktad? Då kan detta vara något för dig.

Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en stimulerande och spännande yrkesroll där du kommer att arbeta nära respektive vårdteam och vara delaktig i en stor del av planerings och utredningsarbete. Du kommer, förutom arbetet med medicinsk dokumentation, att kunna arbeta med ekonomihantering, medverka- och leda projekt, eller ha befattning som samordnare eller chef. Du kan arbeta inom offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag som exempelvis vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller hälso- och sjukvårdsadministratör.

  

Om utbildningen

400 yrkeshögskolepoäng, 2 år
Heltid i Sundsvall

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik. Under totalt en termin är utbildningen förlagd till arbetsplatser samt under ytterligare en kurs motsvarande en halv termin tränas den medicinska dokumentation och sjukvårdens olika IT-system i laborativ IT-miljö. Under praktikperioderna (LIA) har varje studerande handledare från verksamheten. LIA-platser kommer att finnas på olika orter i Västernorrlands län.

En del av utbildningen kommer att bedrivas på engelska.

Efter utbildningen har du skaffat dig kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd med goda IT-kunskaper inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete.

 

Kurser

Anatomi, hälsa och sjukdom samt ergonomi 50 poäng
Arbetspsykologi och arbetsmiljö 20 poäng
Ekonomi och statistik 15 poäng
Examensarbete 20 poäng
Hälso- och sjukvårdsjuridik 30 poäng
Kommunikativ svenska 15 poäng
Kultur, etik och genus 20 poäng
LIA 1 Hälso-och sjukvårdsorganisation 5 poäng
LIA 2 Yrkesanpassad dokumentation 45 poäng
LIA 3 Vårdadministration och verksamhetsutveckling 50 poäng
Medicinsk dokumentation, yrkesanpassad datakunskap-säkerhet 50 poäng
Medicinsk engelska 15 poäng
Medicinsk terminologi 40 poäng
Organisation och arbetsliv 15 poäng
Sjukdomsklassificering 10 poäng

Förkunskaper

 1. Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller
 2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (reell kompetens). Din behörighet kommer då att bedömas genom kartläggning.

Särskild behörighet

 • Lägst betyg i C/VG i Engelska 6/B eller motsvarande.
 • Lägst betyg G/E i Matematik 1a-c/A eller motsvarande.
 • Lägst betyg i C/VG i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande.

Utbildningsledare

 • Helena-W-100x125Helena Westerlund

  Utbildningsledare: Kvalificerad redovisningsekonom
  Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare
  helena.westerlund@sundsvall.se
  070-191 05 40

Sidansvarig
Anneli Jonsson